Disclaimer

Voor alle duidelijkheid wijst de Vereniging Goud- en Zilversmeden (VGZ) ten aanzien van de website www.nederlandseontwerpwedstrijd.nl u op het volgende:

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van de VGZ. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de VGZ.

De op deze website getoonde informatie wordt door de VGZ met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De VGZ is voor mogelijke gevolgen hiervan niet aansprakelijk noch kunnen hier rechten aan worden ontleent.
 
De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. De VGZ behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.
 
Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van de Nederlandse OntwerpWedstrijd (NOW), welke geen eigendom zijn van de VGZ, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van NOW. Hoewel de VGZ uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden.